Stappenplan

Stappenplan op weg naar beëindiging van uw conflict

Stap 1: toelichting op hoofdlijnen
Nadat u mij telefonisch of per mail op de hoogte heeft gebracht van uw conflict, zal ik u op hoofdlijnen aangegeven wat mediation daarin kan betekenen. Ik zal daarbij het verdere proces nader toelichten. De diepere inhoud van het conflict wordt niet besproken in dit stadium.

Stap 2: pre-mediation
Een tussenstap op weg naar mediation kan pre-mediation zijn. Als één of beide partijen nog twijfelt of mediation haalbaar en zinvol is, zal ik de partijen spreken, toelichting geven en van advies dienen. Tijdens de pre-mediation kan er inzicht in de pijnpunten van de partijen ontstaan en blijkt verdere mediation niet meer nodig te zijn. Indien er een aanwijzing is van een contra-indicatie, kan mediation afgeraden worden of om die reden niet gestart worden. Tijdens de pre-mediation is geheimhouding van toepassing.

Stap 3: toezending mediation-overeenkomst en plannen eerste afspraak
De mediation-overeenkomst en de daarbij behorende toelichtingen stuur ik u toe. Hierin staan ook de kosten vermeld en wie deze gaat betalen. We plannen een eerste afspraak op een neutrale locatie, zodat uw privacy gewaarborgd is.

Stap 4: inhoudelijk gesprek met betrokken partijen
Voordat we inhoudelijk in gesprek gaan, zal ik eerst toetsen of de mediation-overeenkomst duidelijk is en of er nog vragen zijn. Als alles duidelijk is, dan wordt de mediation-overeenkomst ondertekend door u en de andere betrokken partij(en). Hierna gaan we voor het eerst gezamenlijk in gesprek. We bespreken de wederzijdse standpunten van het probleem. Er ontstaat inzicht in elkaars emotionele gevoelens en we gaan op zoek naar de verenigbare belangen. De mogelijke oplossingen worden zichtbaar. Aan het einde van het eerste gesprek kan er al een mogelijke oplossing voor het conflict zijn. Als dit niet het geval is, dan plannen we een volgend gesprek. Uiteindelijk wordt er bijna altijd een oplossing gevonden waar beide partijen mee akkoord gaan. Van de gesprekken maak ik een gespreksverslag. Een gesprek duurt normaliter maximaal 1,5 tot 2 uur.

Stap 5: vastleggen en ondertekenen van het eindresultaat
Na het afrondende gesprek leg ik het resultaat schriftelijk vast, waarna het ondertekend wordt door beide partijen. De gemaakte afspraken zijn bindend en kunnen notarieel worden bekrachtigd, maar dat is niet altijd noodzakelijk. Een omgangsregeling van een minderjarig kind moet daarentegen wel altijd notarieel bekrachtigd worden.